Betaaltermijn voor facturen

Wat is de wettelijk vastgelegde betaaltermijn voor een factuur?

Heeft u voor uw geleverde diensten een factuur verstuurt naar de opdrachtgever, dan geldt een standaard betalingstermijn. Een minimumbetalingstermijn is niet wettelijke vastgesteld voor facturen. Een betalingstermijn kunt u met de opdrachtgever overleggen en vastleggen in een overeenkomst of opnemen in uw algemene voorwaarden.

Betaaltermijn van 30 dagen voor een factuur
De wettelijk vastgestelde betalingstermijn voor een factuur tussen bedrijven en overheden is vastgesteld op 30 dagen. Tussen bedrijven is het mogelijk met een overeenkomst andere betalingstermijnen aan te houden.

Wettelijk vastgestelde betalingstermijnen

Betalingstermijnen voor overeenkomsten zijn wettelijk vastgelegd. Na het versturen van uw factuur geldt dat deze binnen 30 dagen na ontvangst door de opdrachtgever moet worden betaald. Het is mogelijk om in een overeenkomst een langere betaaltermijn op te nemen van 60 dagen. Een betalingstermijn langer dan 60 dagen is alleen toegestaan wanneer de langere betaaltermijn voor beide partijen niet nadelig is.

Bent u als zelfstandige ondernemer werkzaam voor een opdracht, uitbesteed door de overheid, dan dient de overheid altijd binnen 30 dagen te betalen na de dag van ontvangst van de factuur. Afwijken van deze betaaltermijn is niet mogelijk.

Niet betalende klanten

Een factuur maken is leuk, als de factuur niet of te laat wordt betaalt door niet betalende klanten of wanbetalers is dat zeer vervelend. Ook kost u als ondernemer dat veel extra tijd. Daarom mag u een standaardvergoeding voor incassokosten rekenen. Is uw klant een consument, dan dient u eerst een aanmaning te sturen. Is uw klant een bedrijf, dan is een aanmaning niet verplicht.

Heeft u niks afgesproken en vastgelegd in een overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling voor vergoeding van incassokosten. De vergoeding betreft een percentage van de rekening op de factuur met een minimumbedrag van € 40,00.

Wettelijke rente

Wettelijke rente is de rente die u volgens de wet mag eisen als een factuur na dertig dagen niet wordt betaald. Bij bedrijven geldt de wettelijke rente voor handelstransacties, voor consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Zakelijke afspraken voor de opdrachten of projecten waarbij u wordt ingehuurd als freelancer of zzp’er dient u altijd vast te leggen met een overeenkomst. Hierin kunt u duidelijk verwijzen naar de overeengekomen betalingstermijnen en kunt u beleefd op een betalingsachterstand reageren mocht dit zich voordoen.

Wees altijd redelijk en vergeet vooral niet, voordat u de wettelijke rente gaat toepassen op een betalingsachterstand, dat de debiteur uw klant is.

De vastgestelde percentages van de wettelijke rente kunt u downloaden via de website van de Nederlandsche Bank:

Excel-bestand met percentages van de wettelijke rente

De percentages van de wettelijke rente kunnen elk half jaar veranderen.

Gerelateerd aan betaaltermijn voor facturen


Advertentie

U blokkeert advertenties
Help freelance.website en deblokkeer de advertenties op deze website.