Sökmotorutvärderare

Handyman or contractor wanted for other from category of work jobs and local projects.


Description project

Hjälp till att förbättra smart hem-teknik i det här fascinerande projektet som kräver att du är kreativ och sätter dig själv i en användares plats.

Krav:
• Måste vara bosatt i Sverige
• Kapacitet att arbeta helt självständigt...

View more


Offers

As a freelancer, you can respond and post a bid on this project. To post a bid and to see the quotations you must log in.