Display advertising

Display advertising is een vorm van online adverteren en maakt het voor u als bedrijf of organisatie mogelijk om zelfstandige ondernemers zoals freelancers te bereiken via Freelance.website. Display advertenties op Freelance.website draagt optimaal bij aan uw display marketing strategie en is uitermate geschikt voor uw naamsbekendheid, ook wel branding genaamd. Vertoningen van uw advertentie op Freelance.website zijn in vergelijking met traditionele media relatief goedkoop, direct bij te sturen, meetbaar en specifiek gericht aan uw specifieke doelgroep. Op Freelance.website bieden wij u veel ruimte, vrijheid en mogelijkheden om online te adverteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden om te adverteren met uw banner op Freelance.website met de daarbij bijbehorende tarieven. Banners worden met een random effect weergegeven. Dit houdt in dat als er meerdere banners aanwezig zijn, deze om en om worden weergegeven in de verschillende beschikbare bannerposities op de website. Heeft u nog vragen over display advertising, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Beperkt zichtbaar Goed zichtbaar
Bereik
Gemiddeld aantal vertoningen per maand
Gegevens aanvragen Gegevens aanvragen
Groot leaderboard
970x90 pixels
remove check
Leaderboard
728x90 pixels
remove check
Advertentie van halve webpagina
300x600 pixels
check check
Groot rechthoek
336x280 pixels
check check
Middelgrote rechthoek
300x250 pixels
check check
Wide skycraper
160x600 pixels
check check
Internationaal adverteren
Zichtbaarheid creëren in meerdere landen
Optioneel Optioneel
Looptijd
Minimale periode
3 maanden 3 maanden
Analyse
Maandelijkse rapportage
check check
Opstartkosten
Eenmalige kosten
€ 110,–
€ 133,10 inclusief btw
€ 110,–
€ 133,10 inclusief btw
Kosten
Bedrag per maand
€ 20,–
€ 24,20 inclusief btw
€ 40,–
€ 48,40 inclusief btw

Bestellen