Geverifieerd profiel

Een freelancer kan op Freelance.website een profiel aanmaken. Daarbij bestaat de mogelijkheid om gegevens zoals het nummer van de Kamer van Koophandel en betalings- en bankgegevens te laten controleren door Freelance.website. Mocht een freelancer die u kunt inhuren voor uw opdracht hiervoor kiezen, dan wordt in het overzicht van het profiel aangegeven dat het een geverifieerde webpagina of een authentiek profiel betreft.

Waarom een geverifieerd profiel?

Met een geverifieerd profiel wordt de betrouwbaarheid van de freelancer aanzienlijk vergroot. De inschrijving is bekend bij de Kamer van Koophandel en het is bekend dat de freelancer gebruikt maakt van een bestaande bankrekening voor de onderneming.


Meer over geverifieerd profiel