Natuurder

Projectwerk en onderzoek in natuur(beheer) en ecologie


N

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Natuurder
Naam: Maarten den Hartigh
Vestigingsplaats: DE BILT
Actief sinds: 09-09-2016

Adviseur natuur & ecologie

Ik ben erg breed opgeleid in bos- en natuurbeheer met als specialismen natuur- en landschapstechniek en landschapsgeschiedenis. Ik ben opgeleid om te werken aan planvorming zoals natuur beheerplannen en landschapsinrichting en heb mijzelf ontwikkeld op het gebied van communicatie en projectwerk. Ook heb ik ervaring met ecogolische onderzoek, advies en ben ik vaardig met verschillende software zoals ArcGIS en Adobe.Via organisaties als ARK Natuurtontwikkeling, het Mammal Research Institute, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN heb ik naast vakinhoudelijke kennis over natuur en ecologie ervaring kunnen opdoen met communicatie, projectorganisatie en onderzoek. Ik heb daarmee bij veel interessante organisaties ervaring kunnen opdoen met veel verschillende vakgebieden en werk dankzij deze ervaring tegenwoordig nog altijd met een integrale visie, waarbij ik altijd rekening houd met alle meespelende belangen zoals veiligheid, economie en recreatie.Ik zoek mijn eigen werk en projecten uit maar voer ook opdrachten uit voor particulieren, overheidsinstellingen, beheerorganisaties en bijvoorbeeld adviesbureaus. Vanwege mijn brede inzetbaarheid ben ik snel, doeltreffend en flexibel inzetbaar bij lopende projecten waar extra mankracht nodig is, of bij nieuwe projecten waarbij ik voor deskundig advies kan zorgen. Indien nodig, beschik ik over een uitstekend netwerk van specialisten en ecologen die ik in kan schakelen voor het beste advies en/of resultaat.